Wat betekent ec4westel?

EC staat voor Evangelische Christenen. Het getal 4 is een woordspeling uit het Engels en betekent vertaald "voor". De betekenis: Wij willen als Evangelische Christenen een positieve bijdrage leveren aan de mensen uit Westerlo en omgeving.

Wat betekent "evangelisch"?

Het woord evangelisch is afgeleid van "evangelie" een Grieks woord, dat "blijde boodschap" betekent.

Wat betekent ons logo?

Het logo stelt een hand voor, met daarin een kostbare parel. Wij zijn als mensen kostbare parels en zoals elke parel uniek is zo is ook iedere mens uniek. Zoals een parel pas tot zijn recht komt als hij in een sieraad is verwerkt, zo komen wij mensen pas tot ons recht als wij in ons leven rekening houden met God en alles in Zijn hand leggen. Wij Evangelische Christenen Westerlo hebben ook het voorrecht gehuisvest te zijn in de parel der Kempen.

Hoe is alles begonnen?

De evangelische Christenen Westerlo maakten tot 1996 deel uit van de evangelische kerk Herentals. Het gebouw in de Markgravenstraat bood echter niet langer voldoende plaats voor het groeiend aantal kerkleden. Bovendien liepen we reeds langer rond met de gedachte van start te gaan met een evangelische kerk in Westerlo.

Wat is onze intentie?

Wij proberen de positieve richtlijnen uit de Bijbel in de praktijk te brengen en de mensen in de Zuiderkempen bij te staan met raad en daad. Zonder daarbij de pretentie te hebben dat wij de ene ware gemeenschap zijn.

Wat geloven wij?

Wij geloven in de drie-eenheid van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Centraal in ons geloof staat Jezus Christus. Wij geloven dat Hij God is en door de Vader naar ons gestuurd werd om mens te worden onder de mensen. Wij geloven dat Hij om ons met God te verzoenen, gekruisigd en gestorven is, dat Hij is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel. 

Wij geloven dat ieder mens, die voor zich persoonlijk heeft aangenomen dat Christus voor zijn zonden gestorven is en Christus wil navolgen, de Heilige Geest ontvangt en met de Vader verzoend is.

Wij geloven dat de bijbel alleen het onfeilbare woord van God is. Wij geloven dat de bijbel gezag heeft op alle terreinen van ons leven.

Uit dankbaarheid voor onze verlossing willen we leven naar het voorbeeld van Jezus. Daarom willen we het evangelie bekend maken en mensen leiden tot een persoonlijke relatie met God door Zijn Zoon Jezus Christus en hem vormen tot Zijn volgelingen.

Wie bestuurt de evangelische kerk?

De gemeente wordt geleid door 3 oudsten: Ronny Dillen, Hilbert Monsuur en Dennis Servaas.

Zijn wij erkend bij de regering?

Als gemeente zijn we aangesloten tot de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen), die ons vertegenwoordigen bij de overheid. Door deze vertegenwoordiging kunnen we erkende erediensten houden in België.